piątek, 13 luty 2015 14:47

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
KonsultacjeWójta Gminy Ustka z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka dotyczących podziału sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 roku poz. 379 i 1072) oraz §2 ust.1 i 2 Uchwały Nr V.36.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka dotyczących podziału sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska
zapraszam do udziału w w/w konsultacjach mieszkańców Gminy Ustka.
  Konsultacje odbędą się według następujących zasad:
 1. cel i przedmiot: podział sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska;
 2. zasięg terytorialny: teren Gminy Ustka;
 3. czas rozpoczęcia i zakończenia: od 15 lutego 2015 roku do 31 marca 2015 roku;
 4. forma: ankietowe badanie opinii mieszkańców Gminy, poprzez odpowiedź na pytania oraz zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących podziału sołectw:
  a) Czy jest Pani/Pan za podziałem sołectwa Grabno na dwa sołectwa Grabno oraz Zimowiska?
  według wzoru Ankiety do konsultacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
  b) Czy jest Pani/Pan za proponowanym przebiegiem granic sołectwa Grabno oraz sołectwa Zimowiska?
  według mapy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 5. sposób poboru ankiet: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24, strona www Urzędu w zakładce konsultacje społeczne, lub u sołtysa danego sołectwa;
 6. sposób poinformowania o wynikach: Ogłoszenie Wójta na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach oraz na stronie www Urzędu;
 7. osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz opracowanie wyników: Sekretarz Gminy we współpracy z komisją powołaną przez Wójta Gminy;
 8. wyznaczone miejsce do składania ankiet: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 lub u sołtysa danego sołectwa.
 9. opracowanie wyników konsultacji i przekazanie ich do publicznej wiadomości mieszkańcom na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ustka i w sołectwach oraz na stronie internetowej Gminy, nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.
Wójt Gminy Ustka
/-/ Krzysztof Wysocki
Zastępca Wójta


Treść ogłoszenia w PDF
Czytany 1398 razy Ostatnio zmieniany piątek, 13 luty 2015 15:26

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…