Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego

d/s rolnictwa i gospodarki ziemią


Kierownik referatu ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami i rolnictwa
Sylwia Gerbatowska -
Konon
pokój nr 4
tel. (59) 815-24-32
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do  zadań stanowiska d/s  rolnictwa i gospodarki ziemią należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw i współdziałanie z kompetentnymi służbami w zakresie prawidłowej hodowli zwierząt oraz nadzór nad opieką weterynaryjną - nadzór nad znakowaniem zwierząt oraz prowadzenie rejestru zwierząt.
2. Nadzór nad prawidłową produkcją roślinną oraz wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
3. Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w sprawach własności i zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.
4. Nadzór nad rolniczym wykorzystaniem gruntów.
5. Prowadzenie teczek osobowych gospodarstw rolnych.
6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy w ramach udzielonych uprawnień, a w szczególności:
    1) organizowanie i prowadzenie przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy oraz na wyceny nieruchomości,
    2) aktualizacja umów dzierżawnych mienia komunalnego,
    3) prowadzenie rejestru gruntów rolnych podlegających dzierżawie.
7. Przyjmowanie wniosków oraz naliczanie wysokości należnego zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.
8. Koordynowanie spraw związanych z melioracją gruntów.
9. Pomoc w tworzeniu i nadzór nad spółkami wodnymi.
10. Aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

d/s gospodarki odpadami komunalnymi


Małgorzata Horodecka, Magdalena Zdunek
pokój nr 6
tel. (59) 815-24-24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do  zadań na stanowisku d/s gospodarki odpadami komunalnymi, promocji i ochrony środowiska należy w szczególności:

  1. Wdrożenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z uregulowaniami  zawartymi w ustawie z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zmianami) i prowadzenie spraw z tego zakresu.
  2. Ponad gospodarkę odpadami komunalnymi:
    1. prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku terenów publicznych Gminy Ustka,
    2. koordynowanie i prowadzenie akcji „sprzątanie świata” i konkursu na najczystszą miejscowość w gminie,
  3. Przy realizacji zadań określonych w punktach poprzednich ma Pani obowiązek współpracować z innymi stanowiskami pracy.
  4. Prowadzenie spraw promocji gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska, redagowanie materiałów  reklamowych, harmonogramów wywozów odpadów i innych dotyczących ww spraw, ścisła współpraca z redaktorem naczelnym gminnej gazetki publikującej artykuły gminne.
  5. Sprawowanie zastępstwa stanowiska ds. ochrony środowiska.
  6. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa oraz zleconych przez Wójta.

d/s rolnictwa i gospodarki ziemią


Kierownik referatu ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami i rolnictwa
Sylwia Gerbatowska -
Konon
pokój nr 4
tel. (59) 815-24-32
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do  zadań stanowiska d/s  rolnictwa i gospodarki ziemią należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw i współdziałanie z kompetentnymi służbami w zakresie prawidłowej hodowli zwierząt oraz nadzór nad opieką weterynaryjną - nadzór nad znakowaniem zwierząt oraz prowadzenie rejestru zwierząt.
2. Nadzór nad prawidłową produkcją roślinną oraz wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
3. Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w sprawach własności i zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.
4. Nadzór nad rolniczym wykorzystaniem gruntów.
5. Prowadzenie teczek osobowych gospodarstw rolnych.
6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy w ramach udzielonych uprawnień, a w szczególności:
    1) organizowanie i prowadzenie przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy oraz na wyceny nieruchomości,
    2) aktualizacja umów dzierżawnych mienia komunalnego,
    3) prowadzenie rejestru gruntów rolnych podlegających dzierżawie.
7. Przyjmowanie wniosków oraz naliczanie wysokości należnego zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.
8. Koordynowanie spraw związanych z melioracją gruntów.
9. Pomoc w tworzeniu i nadzór nad spółkami wodnymi.
10. Aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

d/s ochrony środowiska


Sylwester Ugorski
pokój nr 4
tel. (59) 815-24-34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do  zadań na stanowisku d/s ochrony środowiska  należy w szczególności:

1. Ustanawianie ograniczenia co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stanowiących dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.
2. Nakazywanie użytkownikowi maszyn lub urządzeń technicznych wykonanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska włączenie do zobowiązania do unieruchomienia maszyny lub urządzenia technicznego.
3. Zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami.
4. Opracowanie długo i krótkoterminowych programów mających na celu ochronę środowiska oraz nadzór  nad ich realizacją.
5. Wydawanie decyzji środowiskowych dla inwestycji.
6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami mającymi na celu ochronę środowiska.
7. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w części dotyczącej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
8. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości.
9. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów oraz za zniszczenie terenu zieleni , drzewa lub krzewu.
10. Uznawanie za park wiejski terenów, ustanowienie ich granic oraz sposobów wykonania ochrony.
11. Koordynacja działań mających na celu ochronę pomników przyrody.
12. Wnioskowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o uznanie za pomnik przyrody.
13. Współpraca z Zarządem  Słowińskiego Parku Narodowego w celu ochrony obszarów wchodzących w jego skład.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30
godziny przyjęć interesantów przez pracowników merytorycznych na stanowiskach pracy: 9.00 - 14.00.
Po godzinie 14.00 możliwe będzie załatwienie sprawy na BOI, bez udziału pracownika merytorycznego.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 14:00

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…