Konsultacje

Projekt do ponownych konsultacji przez organizacje pozarządowe

SGR

W wyniku weryfikacji „Projektu Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi” pod kątem prawnym, Gmina Ustka oraz Słowińska Grupa Rybacka przedkładają ww. Projekt do ponownych konsultacji przez organizacje pozarządowe.
Zasady konsultacji:

Czytaj więcej...

Raport z konsultacji społecznych

SGR
Raport z konsultacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zarejestrowanych na terenie Gminy Ustka lub działających na jej obszarze w sprawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i treści umieszczanych w zakładce na stronie internetowej Gminy Ustka przeznaczonej dla organizacji pozarządowych.
Czytaj więcej...

Gmina Ustka oraz Słowińska Grupa Rybacka zapraszają do wzięcia udziału w konsultacjach.

Słowińska Grupa RybackaGmina Ustka oraz Słowińska Grupa Rybacka zapraszają grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Gminy lub działające na jej obszarze do udziału w konsultacjach na temat:
 1. treści Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi
 2. treści umieszczanych w zakładce na stronie internetowej Gminy Ustka przeznaczonej dla organizacji pozarządowych.
Zasady konsultacji:
 1. cele: wypracowanie dokumentu określającego zasady i tryb konsultowania z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi działającymi na terenie Gminy Ustka ważnych dla niej spraw w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustalenie treści umieszczanych w stworzonej dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zakładce mieszczącej się na stronie internetowej Gminy Ustka,
 2. termin przeprowadzenia konsultacji: 10 kwietnia 2015r. – 22 kwietnia 2015r.,
 3. sposób składania uwag i opinii: poprzez ankiety konsultacyjne dostępne:
  • w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 w Ustce w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie głównej Gminy Ustka w zakładce "Konsultacje społeczne",
  • w biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Polnej 18b/2 w Ustce oraz na stronie głównej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl,
 4. miejsce i godziny składania ankiet konsultacyjnych:
  • Biuro Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 w Ustce:
   • od 10 kwietnia do 22 kwietnia 2015r.,
   • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,
  • Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Polnej 18b/2 w Ustce:
   • od 10 kwietnia do 22 kwietnia 2015r.,
   • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,
  • mailowo do Pani Aldony Dawidowicz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Pani Eweliny Laskowskiej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:
   • od 10 kwietnia 2015r., od godz.: 00:00,
   • do 22 kwietnia 2015r., do godz. 24:00,
 5. ogłoszenie wyników – ogłoszenie wyników konsultacji wraz z uzasadnieniem akceptacji i odrzuceniem uwag i opinii ukaże się dnia 29 kwietnia 2015r.:
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 w Ustce,
  • na stronie głównej Gminy Ustka w zakładce „Konsultacje społeczne”,
  • na stronie głównej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl,
  • Wyniki stanowią również:
   • przesłane drogą elektroniczną do organizacji, które wypełniły formularz danych kontaktowych,
   • omówione podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się 29 kwietnia 2015r. o godz. 17:00 w Sali konferencyjnej Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 w Ustce.
Załączniki:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

KonsultacjeWójta Gminy Ustka z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka dotyczących podziału sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 roku poz. 379 i 1072) oraz §2 ust.1 i 2 Uchwały Nr V.36.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka dotyczących podziału sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska
zapraszam do udziału w w/w konsultacjach mieszkańców Gminy Ustka.
  Konsultacje odbędą się według następujących zasad:
 1. cel i przedmiot: podział sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska;
 2. zasięg terytorialny: teren Gminy Ustka;
 3. czas rozpoczęcia i zakończenia: od 15 lutego 2015 roku do 31 marca 2015 roku;
 4. forma: ankietowe badanie opinii mieszkańców Gminy, poprzez odpowiedź na pytania oraz zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących podziału sołectw:
  a) Czy jest Pani/Pan za podziałem sołectwa Grabno na dwa sołectwa Grabno oraz Zimowiska?
  według wzoru Ankiety do konsultacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
  b) Czy jest Pani/Pan za proponowanym przebiegiem granic sołectwa Grabno oraz sołectwa Zimowiska?
  według mapy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 5. sposób poboru ankiet: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24, strona www Urzędu w zakładce konsultacje społeczne, lub u sołtysa danego sołectwa;
 6. sposób poinformowania o wynikach: Ogłoszenie Wójta na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach oraz na stronie www Urzędu;
 7. osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz opracowanie wyników: Sekretarz Gminy we współpracy z komisją powołaną przez Wójta Gminy;
 8. wyznaczone miejsce do składania ankiet: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 lub u sołtysa danego sołectwa.
 9. opracowanie wyników konsultacji i przekazanie ich do publicznej wiadomości mieszkańcom na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ustka i w sołectwach oraz na stronie internetowej Gminy, nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.
Wójt Gminy Ustka
/-/ Krzysztof Wysocki
Zastępca Wójta


Treść ogłoszenia w PDF

Konsultacje Społeczne projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska

W związku z zakończeniem prac nad ww. opracowaniami, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowych dokumentów.
Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 - 2020 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska - dokumentów opracowanych w ramach projektu pn. „Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Projekt realizowany jest przez Miasto Słupsk w partnerstwie z Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica i Gminą Dębnica Kaszubska.
Czytaj więcej...

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30
godziny przyjęć interesantów przez pracowników merytorycznych na stanowiskach pracy: 9.00 - 14.00.
Po godzinie 14.00 możliwe będzie załatwienie sprawy na BOI, bez udziału pracownika merytorycznego.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 14:00

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…