• Różne
 • Gospodarka odpadami
 • Piszą o Nas
 • Konsultacje
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZYgodz 9:00 - 11:00 przyjmowanie zgłoszeń uczestników rajdu oraz wydawanie kart uczestnictwa -
Trasa rowerowa "SZLAKIEM ZWINIĘTYCH TORÓW". TURYSTO - ROWERZYSTO !     Gospodarze gminy Ustka
1.PARKI NARODOWE. Słowiński Park Narodowy działalność zainaugurował dnia 1 stycznia 1967 roku na mocy Rozporządzenia
Gmina Ustka utworzona została jako samodzielna jednostka administracyjna dnia 1 lipca 1976 roku. Położona jest na
 • 1
 • 2

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:


ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:


EWIDENCJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH:

 • zgłoszenie do ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi  [PROCEDURA] [WNIOSEK]

KONCESJE ALKOHOLOWE:

 • zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpłaty rat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • zezwolenie na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • oświadczenie o wartości sprzedaży [OŚWIADCZENIE]

ZADANIA PUBLICZNE:

 • oferta podmiotu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok... [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wniosek konsultacyjny [WNIOSEK]
 • przyznanie nagrody/ wyróżnienia dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym organizacja imprezy masowej [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wniosek o udzielenie gadżetów reklamowych i wydawnictw gminy Ustka [PROCEDURA]
 • zawiadomienie o odbyciu imprezy masowej [PROCEDURA]
 • zawiadomienie o odbyciu imprezy rozrywkowej organizowanej poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy [PROCEDURA] [WNIOSEK]

DOWODY OSOBISTE:

 • Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych
 • wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy 0 – 13 lat [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy 13 – 18 lat [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy po ukończeniu 18 lat [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wymiana dowodów osobistych – upływ terminu ważności [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wymiana dowodów osobistych – uszkodzenie [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wymiana dowodów osobistych – utrata [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wymiana dowodów osobistych – zmiana danych osobowo - adresowych [PROCEDURA] [WNIOSEK]


MELDUNKI:

 • wniosek o wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wniosek o zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wniosek o wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postępowania administracyjnego [PROCEDURA]
 • wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wniosek o zameldowanie na pobyt stały  [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności i zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • dopisanie do rejestru wyborców [WNIOSEK] [DEKLARACJA]

 

RÓŻNE:

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…