Dodatkowe Uchwały, regulamin, informacje prawne

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka:


  Dodatkowe uchwały

  Informacje prawne

  Zmiana systemu gospodarowania odpadami nastąpiła na skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niniejszy dział zawiera wykaz obowiązujących aktów prawnych związanych z zagadnieniem utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarki odpadami na nowych zasadach.

   • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.)
   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206)
   • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 poz. 645)
   • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. 2012 poz. 630)

  Urząd Gminy Ustka

  ul. Dunina 24
  76 - 270 Ustka
  tel. (0-59) 814-60-44
  tel. (0-59) 815-24-00
  fax. (0-59) 814-42-57
  e-mail:
  urzad@ustka.ug.gov.pl
  ePUAP:skrzynka podawcza

  Godziny pracy

  Urząd Gminy jest czynny:
  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
  2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
  3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
  Przyjęcia interesantów w godzinach:
  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

  Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
  w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

  Kasa Urzędu

  Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

  Gmina Ustka                                  
  NIP: 839-003-01-53                   
  REGON: 770979878

  Urząd Gminy Ustka               
  NIP: 839-291-86-87
  REGON: 770509240

  Top
  Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…